Hvordan lyder en UFO?
Nana Schwartzlose er musiker og komponist på vores næste forestilling CRASH! – en frikvartersfantasi og giver her sit bud på hvordan en UFO lyder, når den er nødlandet i en skolegård.