Den 25. marts 1957 blev Romtraktaten, der må betegnes som EU’s grundlov, indgået mellem Vesttyskland, Frankrig, Italien og Benelux-landene. Visionen var dengang og er i dag, at gennem økonomisk og politisk samarbejde sikres et politisk stabilt og velstillet Europa. Gennem samarbejde adresserer vi vores fælles udfordringer og sikrer bæredygtige løsninger til gavn for os og kommende generationer.

Nogle vil måske betegne EU som en komedie, andre måske som en tragedie, men jeg vil betegne EU som en kæmpe succes.
Jubilaren kan se tilbage på de forløbne 60 år med meget stor tilfredshed. På ruinerne af et Europa i krig har EU formået at skabe et Europa (næsten) uden krig og et Europa i vækst og udvikling. Det er sket på trods af, at samarbejdet sker mellem selvstændige og meget forskellige nationer, der derfor har forskellige nationale interesser.
EU’s udfordringer er ikke blevet mindre i takt med, at medlemstallet gradvist er blevet øget fra de oprindelige 6 til i dag 28 nationer. EU’s fortsatte succes er udfordret af flere årsager. Først og fremmest fordi EU aldrig har formået at sikre en bred folkelig opbakning i flere europæiske lande.
EU opfattes som elitens projekt, hvor medierne har mere travlt med at udstille tåbeligheder som parlamentets flyttecirkus og EU–direktiver om krumme agurker frem for mere uhåndgribelige succeser som fred, stabilitet og økonomisk velstand. Det er senest cementeret med eftertryk med BREXIT, hvor et dybt splittet Storbritannien har valgt at forlade fællesskabet. De populistiske partier rider på en bølge af nationalisme og ”Dem og Os”-retorik, der splitter og skaber dybe konflikter i befolkningen i de enkelte lande, men også landene imellem.
Det vil ikke bringe os nærmere de nødvendige løsninger.
Det vil styrket dialog og tæt samarbejde – i EU, men også nationalt, regionalt, kommunalt og lokalt derimod.
Kan og skal aktørerne på kulturscenerne og idrætsbanerne overhovedet spille en rolle heri?
JA!
Vores kultur- og idrætsaktører kan og skal formidle, fortolke, udfordre og ikke mindst forankre vores værdier.
Gennem kultur- og idrætslivet  MØDES vi og tager dialogen og sætter gensidig forståelse og respekt på plakaten – både på scenen og på banen, samt på tilskuerpladserne.
”Hvad kæmper vi for: Fred, Frihed, Fællesskab, Velstand, Ordentlighed, Tolerance og Lige muligheder”.

af lea adelsten olsen