I Skåne kan syge få ordineret kulturoplevelser og i Nordjylland kan akutpatienter blive kørt til skadestuen med beroligende musik i ambulancerne.

En af folkene bag ambulanceprojektet fra Nordjylland, læge Per Thorgaard har forklaret til Kristeligt Dagblad, at ”angst og stress smitter negativt af på smerteoplevelsen, mens et beroligende lydbillede gør det modsatte. Musik i ørerne svarer helt konkret til to panodiler, derfor kan jeg som læge fuldt ud stå inde for, at musikintervention virker på lige fod med medicin”.

I Danmark har Alternativet fået gennemført en prøveordning, hvor 8 millioner fra SATS-puljerne 2016-2019 skal teste ideen om ”Kultur på recept”, som ovenstående historier er eksempler på. Ansøgningsrunden er netop afsluttet, og det bliver spændende at følge, hvilke danske projekter der ser dagens lys. Det er et fremragende initiativ, at flytte kulturen ind i nye sammenhænge.

Det er ikke blot et spørgsmål om mere kunst på hospitalsgangene. Kulturen kan skabe et terapeutisk rum, hvor inddragelse, nye perspektiver, dialog og hjernegymnastik kan bidrage til det gode liv. Et godt eksempel er den demensformidling Den Gamle By har gennemført. Demente ældre kan i interiør fra deres ungdom genopleve minder og skabe nye forbindelser til erindringer, der ellers var gået tabt. Plejehjemmene fortæller, at selv om de demente ret hurtigt glemmer deres besøg, så er humøret mærkbart anderledes i ugerne efter.

Det er oplagt at tænke kultur ind som en mere aktiv del af behandlingen i sundhedssektoren. Samtidig er det interessant at overveje, hvorfor kulturen egentlig kan bruges i en helbredelsessituation. Det er jo lidt pudsigt. Hvorfor er det, at fx højtlæsning og læsegrupper hjælper psykisk syge? Eller at ny sygehusarkitektur kan bidrage til helbredelse ved lys, ro og farvevalg? Hvorfor kan et museumsbesøg skabe identitet?

Det er svære spørgsmål. Svarene er i hvert fald svære at kvantificere. Det er tydeligt, når litteraturforsker Mette Steenberg giver sit bud på, hvorfor højtlæsning bidrager til psykisk syges velfærd: ”Når man læser en bog, er man til stede i nuet og accepterer fornemmelser, følelser og gode tanker. Læsegrupper kan have en positiv effekt på patienter med depression, som har en tendens til at køre ind i en generaliserende og negativ tankestrøm”

Kulturen er vigtig af alle de grunde, der ikke kan måles. Det er alle de bløde årsagssammenhænge, der er kulturens styrke, og som gør kulturen velegnet til sundhedsbrug – og til så uendelig meget andet.

Så al den positive debat, der er om mere kultur på recept, bør være en reminder om, at bare fordi ting er svære at måle, betyder det ikke, at de ikke har værdi. Udstillinger, teaterforestillinger og kunst har en iboende kvalitet og det er det, der gør dem oplagte til at fremme det gode liv.

af lea adelsten olsen