Den offentlige økonomi er under pres – også i Svendborg Kommune.
Først og fremmest er der udfordringen i den demografiske udvikling. Prognoserne frem mod 2040 viser, at vi bliver 40% flere i alderen 67+. Vi bliver også 40% flere i alderen 80+. Samtidig forventes det, at vi bliver 8% færre i aldersgruppen, der udgør arbejdsstyrken. Heldigvis har mange af pensionisterne både et godt helbred og pæne pensionsopsparinger, men især den stigende andel af ældre over 80 år vil lægge pres på de offentlige budgetter.
I disse år modtager vi mange flygtninge og med en eksplosiv befolkningsudvikling i Afrika vil presset næppe aftage i fremtiden. Det sætter også den offentlige økonomi under pres – bare i Svendborg Kommune medfører det ikke-budgetlagte merudgifter på 10-15 mio. i 2016.
Endvidere står Svendborg Kommune over for regeringens omprioriteringsbidrag, der fuldt indfaset belaster kommunens budget med kr. 24 mio. Det må dog forventes, at nogle af pengene kommer retur i kommunekassen.
Med disse udfordringer er der behov for en skarp prioritering af midlerne, samt en kommunal organisation i konstant udvikling. Effektiviseringer i form af digitalisering, velfærdsteknologi, prisafprøvning, lean-processer mm. skal være et konstant fokusområde.


I prioriteringen af de knappe ressourcer kan vi skelne mellem must have and nice to have og kulturmidlerne er for en stor dels vedkommende nice to have – altså noget kommunen ikke skal gøre, men kan gøre. Derfor kan det for nogle være fristende at spare på området.
Har vi overhovedet råd til at bruge ca. 91 mio. på Kultur- og fritidsområdet i Svendborg? Ja, vi har slet ikke råd til at lade være! Dansk kultur og sammenhængskraft er under pres i en stadig mere globaliseret verden, hvor polariseringen desværre synes at blive stærkere og stærkere mellem forskellige grupper i samfundet. Det er her kulturen og kulturinstitutionerne spiller en afgørende rolle. Det er her kulturen bidrager til at kridte banen op og skabe forståelse for, hvor vi kommer fra, hvor vi er og hvor vi er på vej hen. Hvis vi ikke vedvarende understøtter den kultur, der har skabt Danmark og vedvarende skaber Danmark, mister vi vores fælles kulturelle forankring.
Det har vi slet ikke råd til!

HENRIKS KULTURFIX

Jeg vil gerne anbefale Pecha Kucha Night på Kammerateriet på torsdag d. 11. februar kl. 20.00.
Temaet er Svendborg Kulturkanon.
Det er vigtigt, at så mange som overhovedet muligt engagerer sig i processen med at få fastlagt folkets kulturkanon.
Læs mere om arrangementet her.

af lea adelsten olsen