Kultur er vaner og traditioner.
Så er det sagt!
Googler man derimod ordet kultur kan man læse følgende:
”Ordet kultur er latin og betyder ”det dyrkede” i modsætning til ordet natur, som betyder ”det fødte”.
Semiotisk defineres kultur som den ikke-genetiske videreførelse af adfærd til en ny generation”.

I Danmark mener vi det ovenikøbet så alvorligt med kultur, at vi har valgt at have et ministerium for kultur, og ordet kultur sættes sammen med så mange andre ord, at det fører for vidt her at nævne disse mange ordsammensætninger. Det overlades til læserens egen fantasi.
Men i den offentlige debat bliver jeg nogen gange trist til mode over at erfare, hvordan holdningen kan være til kultur.
Her opleves rindalistiske synspunkter, der næsten er på linie med udtalelser fra 1930-erne som : ”Når jeg hører ordet kultur, så afsikrer jeg min Browning”.
Jeg bliver så træt i hovedet, når jeg oplever en debat, hvor midler til kulturelle formål bliver holdt op mod forskellige velfærdsgoder, som dermed skal bortskæres, såfremt kulturen skal tilgodeses.
Det er ikke en værdig diskussion og en reel sammenligning, for man kan nu engang ikke diskutere, hvad der er højst ”Rundetårn eller et tordenskrald”
Det giver ikke mening.
Den internationalt kendte danske kunstner og skulptør Hein Heinsen, cand. teol. og tidligere professor fra Kunstakademiet har skrevet følgende om bevægelse og kunst, og de to ord hænger meget sammen og er en del af kulturen:
”kunne det tænkes, at det enkelte menneske inde i de uendeligt fine nuancer i de største kunstværker kunne finde et holdepunkt i den verden, som er hinsides enhver målestok.
Blandt de uendelig mange overtoner til en bestemt tone, i et bestemt værk, spillet på et givet tidspunkt, findes den overtone, som skaber klangen (timbren), en svingning i materien, som midt i verden er en svimlende åbning i det evige.
Midt i Symfoni nr. 4 af Carl Nielsen finder man f. eks. denne åbning.
Det er den samme svimmelhed snedkeren mærker, når hånden stryger langs møblets kant, og han ved, at sådan skal den runding være: ”Hinsides enhver målestok”
Det er kunst, håndværk og kultur, når det opfattes bedst

af lea adelsten olsen