Hvad er borgerne i Svendborg særligt stolte af og hvilke personer synes de især fortjener vores anerkendelse?

Formålet med at skabe en Svendborg Kulturkanon er at få os alle til at reflektere over ovenstående spørgsmål og aktivt deltage i processen og dermed få skabt opmærksomhed, viden og debat herom. At vælge noget er også at fravælge noget andet. Derfor er det vigtigt, at vi alle får viden om og bliver mere oplyste om – især hvad vi vælger fra. Men ikke at vælge vil forfladige såvel proces som resultat. EBK-udvalget har derfor besluttet en procesplan, der er vores bidrag til at skabe oplysning og debat om de forskellige kategorier og de forskellige kandidater. Vi deltager derfor i Demokratifestival i Ollerup og afholder 4 debatmøder med eksterne oplægsholdere i august og september.

Egentlig var den oprindelige plan, at vi skulle have haft en Svendborg Kulturkanon med udgangen af sidste år, men processen blev mødt med en del kritik. Derfor valgte vi i udvalget at forlænge processen og påtage os en mere aktiv rolle. Derved bliver de 32 indstillede kandidater yderligere tryk-prøvet eller kvalitetstestet og alle får mulighed for at slå yderligere et slag for netop deres kandidater. Derved opnår vi øget opmærksomhed og viden om kandidaterne og forhåbentlig, at endnu flere deltager i processen og afstemningen i oktober. Der er altså ikke tale om en ekspertkanon, men en folkelig kanon, der vil give et øjebliksbillede af, hvad borgerne i Svendborg er stolte af. Det vil være til glæde og gavn for alle os med et hjerte, der banker for Svendborg.

af lea adelsten olsen