Dette er en artikel som kun kommer frem i teaterhuset.

af mico