Almen dannelse er en nødvendighed og et ideal i et demokrati. Det kræver opdragelse i demokrati fra den tidlige barndom og op gennem hele uddannelsessystemet. Og det fordrer gode muligheder for uddannelse samt for et rigt kultur- og foreningsliv.

Det er kendt viden, at når børn og unge er i nærkontakt med kunst og kultur i hverdagen, får de bedre mulighed for at udvikle en lang række vigtige kompetencer. Både i forhold til deres personlige udvikling, og for at kunne deltage som kompetente medborgere i vores demokratiske fællesskab. Kunst og kultur danner, uddanner og giver udsyn og identitet.

Kunst og kultur forbindes en gang imellem med noget elitært og ekskluderende. Men for mig kan kunst og kultur også bringe mennesker sammen og skabe nye fællesskaber på tværs af etniske og sociale skel. Det oplever alle børn, når de laver teaterværksted i børnehaven, når de synger og spiller i musiktimen eller når de dyrker idræt. I det fællesskab som kunsten og kulturen muliggør, gør det ikke noget, hvor du kommer fra. Det gør ikke noget, hvor mange penge du har, eller hvordan du ser ud. I stedet handler det om at samarbejde og opleve sammen, om at give plads til hinanden og inddrage hinanden. Om at skabe noget sammen, om at give og modtage konstruktiv feedback og om at udvikle sin kritiske sans.

Derfor ligger der også en stor demokratisk værdi i oplevelsen af kunst og kultur. Derfor er det vigtigt, at vores børn og unge oplever kunst og kultur, at det bliver en integreret del af deres dagligdag. Allerede i dagtilbud og de tidlige skoleår skal børn møde kunst og kultur – både som aktive deltagere og som kritiske kulturbrugere.

Jeg synes, vi i Svendborg lykkes rigtig godt med at give børn og unge gode betingelser for at de kan skabe, opleve og forstå kultur allerede fra den spæde barndom. Vi har rigtig mange aktører, som gør det så godt. Der er desværre ikke plads til at nævne alle her. Jeg vil derfor under mottoet ingen nævnt, ingen glemt, alligevel nævne det fynske kultursamarbejde ”Kulturregion Fyn” og BaggårdTeatret.

Kultursamarbejdet har under overskriften talentudvikling og kulturel dannelse løftet børne- og ungekulturområdet på hele Fyn langt over det, vi som kommuner hver især vil kunne. Kultursamarbejdet har generet mange og spændende projekter, der har involveret rigtig mange børn og unge fra hele Fyn i et nyt fællesskab. Her har BaggårdTeatret også spillet en rolle, men ikke mindst i kraft af sin position som egnsteater i Svendborg, har BaggårdTeatret en defineret rolle i forhold til børn og unge.

BaggårdTeatret skal administrere, udvikle og afsøge nye muligheder for Svendborg Kommunes Skoleteaterordning. I et samarbejde med skoleteaterfaglærere, arrangerer teatret vedkommende teater for alle børn i folkeskoleregi. Fantastisk er også Børnebaggården, hvor teatermagi og børnefantasi en søndag i hver måned mødes til forestilling, leg og hygge for børn helt ned til 2-års alderen. Og med det seneste skud på stammen, Svendborg Scenekunstkunstakademi, har teatret i den grad sat fokus på den kulturelle fødekæde og talentudviklingen. Samarbejdet mellem BaggårdTeatret og skolerne i Oure, har til formål at skabe en teaterfaglig platform med national gennemslagskraft og internationalt udsyn – helt i tråd med teatrets overordnede strategi.

Hele Danmark kender Svendborg for vores kulturliv. Lad os også blive kendt som den kommune, der giver mulighed for at alle børn og unge kan få en demokratisk dannelse.

 

Læs også:

Hvorfor opfattes børnekultur som lavkultur? – Podcast, udgivet 7. juni 2018

Når ufriheden kommer snigende og de frie skoler synger – blog, skrevet af Morten Andersson, udgivet 4. juni 2018

Arbejde – blog, skrevet af Helle Wisbech, udgivet 7. maj 2018

 

af Bo Hansen

Borgmester Bo Hansen.