Det er som en bølge, der bruser gennem salen. Landsmødet for friskoleforeningen er netop åbnet og 650 sangglade mennesker slutter weekendens første sang, Per Krøis Kjærsgaards og Rasmus Borrings tekst og musik fra 2009:

”Gi’ os landet tilbag’.
Gi’ tolerancen et nyt folkeslag.
Hjertet er åbent og sindet er frit.
Sådan er landet, jeg gerne vil kalde for mit”

Ærligt, det bruste og berusede. For mig var det her mere end en fællessang. De 650 stemmer havde tydeligvis mening og værdi i at synge sammen og det kunne mærkes! Men vi var jo ikke kommet kun for at synge. Friskolernes landsmøde er også et manifest af en frihedstradition og en hyldest til frihedsprincipper, som er forankret i friskoler og pædagogik over hele landet.

Og måske er der virkelig grund til at synge højt – og sammen?

Institut for menneskerettigheder[1], peger i deres beretning fra 2017 på forskellige forhold, hvor vi udfordrer og sætter friheden under pres:

  • Tildækningsforbuddet, som skal gøre det ulovligt at tildække sit ansigt i det offentlige rum
  • Forsvarets og Politiets Efterretningstjeneste har fået lempet krav om sletning af unødvendige data om borgere
  • Der er gennemført stramninger for udlændige på tålt ophold på Udrejsecenter Kærshovedgård
  • Politiet kan foretage tværgående informationsanalyser på baggrund af politiets egne registre og offentlige tilgængelige kilder uden ret uden retssikkerhedsgarantier
  • Personer der dømmes for tiggeri kan straffes med 14 dages ubetinget fængsel
  • Antallet af præventive anholdelser er på et historisk højt niveau
  • Dømte medlemmer af rockergrupper og bander kan idømmes forbud mod at opholde sig i en eller flere kommuner
  • Unge under 18 år, der bliver dømt for grov personfarlig kriminalitet kan ikke længere surrogatfængsles i eget hjem
  • Hjemløse kan blive straffet med bøde eller fængsel i op til 18 mdr., hvis politiet vurderer, at de etablerer eller opholder sig i en utryghedsskabende lejr.

Lad os bare være enige om, at det kan give mening at indskrænke rettigheder for enkelte borgere eller grupper, hvis det fx styrker sikkerheden for flertallet. Og isoleret set, kan der ved hver af indskrænkelserne være fornuft og rationale i forhold til selve formålet med indgrebet.

Men det piller ved vores fundamentale frihedsprincipper.
Selvfølgelige kan vi spørge os selv om tiden er kommet til, at vi må give køb på vores ideologiske frihedsprincipper til fordel for sikkerhed og tryghed? Måske har omverdenens kompleksitet overhalet os?
Eller skal der noget andet til end straf og indskrænkninger?

”Hver gang en mand bliver lagt i kæder i verden, lænkes vi med ham. Frihed må være for alle eller for ingen”
(Albert Camus)

Friskoleforeningens store arbejdsspørgsmål for det kommende år er; Hvad bruger friskolerne friheden til? Som en del af dette fokus er der blevet etableret faglig og pædagogisk opmærksomhed på bl.a. frisind, åndsfrihed og globalt udsyn.
Hvordan vil I ude i skolerne arbejde med at udvikle elevernes frisind?
Hvordan vil I ude i skolerne arbejde med at udvikle elevernes åndsfrihed?
Hvordan vil I ude i skolerne arbejde med at udvikle globalt udsyn?

Jeg er helt og aldeles overbevist om, at jo mere vi arbejder for at udvikle frisind, åndsfrihed og globalt udsyn – desto færre indskrænkelser har vi brug for – og desto mindre indskrænkede bliver vores sind. Det er som om, at der er en sammenhæng mellem indskrænkede sind og behov for yderligere indskrænkelser?

Hurra for friskoleforenings store satsning på frisind og åndsfrihed!
Hurra for nye medlemmer i både friskoleforeningen og styrelsen fra både de kristne friskoler og muslimske friskoler!
Hurra for stiftelsen af den nye forening for åndsfrihed![3]

Vi er klar til at gå i arbejdstøjet sammen med alle vores kollegaer.

Ryslinge Friskole er stolte af at være en del af en skoletradition – og lave skole for mere end bogstaver og tal. Og vi er klar til at synge endnu højere – og oftere – for at værne om de frihedsprincipper som er fundamentale for vores demokrati, frisind og åndsfrihed.

”Gi’ os landet tilbag’.
Gi’ tolerancen et nyt folkeslag.
Hjertet er åbent og sindet er frit.
Sådan er landet, jeg gerne vil kalde for mit”

 

[1] ”Her  er friheden under pres i Danmark”, Politiken 9 april 2018”Danskernes frihed under pres”, Louise Holck, vicedirektør, Institut for menneskerettigheder, 10. April 2018
[3] ”Ny forening går til kamp for åndsfriheden”, Kristeligt Dagblad, 20. August 2017

 

LÆS OGSÅ:

“Arbejde” – udgivet 7. maj 2018, skrevet af Helle Wisbech

“Tryk avler modtryk” – udgivet 16. april 2018, skrevet af Pernille Weiss

“Vi burde gøre mere af det vi er bedst til” – udgivet 19. marts 2018, skrevet af Jasper Mortensen

af lea adelsten olsen