Kunst og kultur er vigtigt og en forudsætning for det demokratiske samfund.
Kunst og kultur udvikler og præger os som mennesker og som samfund.
Kunst og kultur giver os redskaber til at forstå, fortolke, kommunikere og ytre os.
Kunst og kultur er oplevelser, der begejstrer, forundrer, udvikler, provokerer, frustrerer, frastøder, irriterer og inspirerer.

Et rigt kunst- og kulturliv er således til gavn og inspiration for alle.  Heldigvis er noget af det, der karakteriserer Svendborg netop, at kunst og kultur har stor betydning for det liv, der udfolder sig i byerne og på landet.

Vi er i Svendborg privilegerede af at have et bredt og mangfoldigt kulturliv.  Vi har et ret så enestående vækstlag, der dannes af de mange kunstneriske udfoldelser indenfor eksempelvis musik, teater, film, litteratur, billedkunst, dans, de unges idéer og nye vinkler på kunstneriske udfoldelser, kulturinstitutionernes idéer og samarbejde, de mange kreative tiltag og livet i forsamlingshuse og andre mødesteder.

Det er for mig at se en vigtig kommunal opgave at sikre, at dette kulturelle vækstlag fortsat styrkes og udvikles, så talenterne, kulturbærerne, kulturskaberne og mangfoldigheden løftes, som der står i kommunens kulturløfte.
Min ambition er, at vi til stadighed har økonomisk råderum til at stille gode rammer og faciliteter til rådighed for kulturen. Det er ikke os, der skal skabe kulturen, for det er kulturlivet selv meget bedre til. Kommunens opgave er at understøtte og hjælpe, så kreativiteten kan udfolde sig.

I min verden har kulturen værdi i sig selv og skal ikke pakkes ind i andre temaer eller dagsordner, som handler om alt andet end kultur. Vi skal have en kulturpolitik alene for kulturens skyld. Jeg vil i løbet af 2018 sætte fokus på en proces, hvor kulturlivet og kommunen sammen får evalueret på det nuværende kulturløfte frem mod en ny kulturpolitik. I det arbejde, skal fokus være, om vi kan gøre det bedre for vores kulturliv. For kan vi det, så skal vi gøre det.

Nu har kommunen fået et særligt udvalg, nemlig et Kultur- og Fritidsudvalg. Det vil give et øget fokus på kulturen fra os politikere, og vi skal bruge det til at skabe en tættere dialog med kulturlivet – en dialog, der for mig er vigtig, og som jeg ser meget frem til.

Jeg vil godt her til sidst slå fast, at for mig så handler arbejdet i udvalget også om, at vi skal arbejde for at bevare de ressourcer, der skal til på kulturområdet. Det er vigtigt, at vi anerkender det kæmpe arbejde frivillige kulturildsjæle leverer og ikke dræner deres økonomiske muligheder for at kunne give alle os i Svendborg nogle fantastiske, fascinerende og tankevækkende oplevelser. For det er netop det, som er fundamentet for det gode liv. Det skal vi huske på i disse sparetider.

Tak for ordet.

LÆS OGSÅ

“Kultur skaber værdier, identitet og refleksion” – udgivet 13. november 2017 skrevet af Bo Hansen.

“Lad kulturen vore kultur i sin egen ret” – udgivet 9. oktober 2017, skrevet af Troels Mylenberg.

“Kunst er kernevelfærd” – udgivet 14. november 2016, skrevet af Jakob Bjerregaard Engmann.

 

af lea adelsten olsen